Amaç çocuğa ceza vermek değil, sorumluluklarını öğretmek..

Disiplin, çocuğu pozitif ve yapıcı bir biçimde eğitmektir. Ceza vermek değil, çocuğu sorumluluk bilinciyle yetiştirmektir.

Disiplin, çocuğa benlik saygısını yitirmeden, sosyal kurallara uymayı öğretmektir. Çocuğun, bazı kuralların neden var olduklarını anlayarak özümsemesine yardım etmek ve çevreye duyduğu güveni arttırmaktır.

Etkili bir disiplin için:

Ebeveynler, çocuğa rehberlik etmeli ve onun ihtiyaçlarına saygı duymalıdır; kuralları öğretmek için ona yeterli zamanı ayırmalıdır; çocuğun karşılaşabileceği muhtemel bazı problem ve çatışmalar konusunda uyarılarda bulunmalıdır; yapılan açıklamalar ve beklentiler, çocuğun gelişim dönemine uygun olmalıdır.

Sağlıklı ve tutarlı bir disiplin anlayışının olduğu ortamlarda bile çocuğun kendi kendisini kontrol etmekte ve sosyal çevresinde kabul edilebilir biçimde davranmakta zorlandığı görülebilir. Böyle durumlarda çocuklara yardım etmek gerekir.

Bazı temel kurallar:

* Arzu edilmeyen bir davranışı durdurmak için uygun bir zamanda araya girerek kesin ve kararlı bir şekilde davranılmalıdır.

* Çocuğun asla başkalarının haklarını ihlal etmesine, vurup kırmasına izin verilmemelidir.

* Bazen bir problem karşısında fiziksel bir uyarı gerekebilir. Örneğin; çocuğu yavaşça, ama kararlı bir biçimde kollarından tutup gitmesini engelleyebilir ve sizi dinlemesini sağlayabilirsiniz. Gözlerine bakarak “Sakinleştiğin zaman gitmene izin verebilirim ve o zaman konuşabiliriz” denilebilir.

* Bazı disiplin yöntemleri, çocuğun güdülerini kontrol etmesine, sınırları anlamasına yardım etmek konusunda etkili olmadığı gibi, zararlı bile olabilir. Örneğin; alay etme, bağırma, aşağılama, utandırma, odaya kapatma, vurma gibi şiddet içeren tavır ve uygulamalar çocuğun benlik değerini zedelediği kadar duygusal gelişimine de engel olacaktır.

* Çocukta güvensizliğe, yalana, saklamaya yol açacak ve sadece yetişkinden korkmayı öğretecek olan bu tür cezaya dayalı bir disiplin anlayışından kaçınılması gerekir.

* Güç ya da şiddet kullanılarak boyun eğdirilen çocuğun dikkati, itaat etmediği ve öğrenmesi gereken kuraldan çok çektiği acıya, aşağılanma ve dışlanma duygularına yöneliktir. Kısacası, bu tür cezalar olumsuz duygulara sebep oldukları için sonuçları da olumsuz olacaktır.

Unutmayın! Disiplin, çocuğa ceza vermek değil, sorumluluklarını öğretmektir. Efgan Yeşildağ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir