Çok geç olmadan…

Global bir köy haline gelen dünyamızda insanlık olarak çok ciddi problemlerimiz var. Bu problemlerden bir tanesi de şiddet yanlısı ekstremist ideolojiler.

Medyada okumuşsunuzdur. Kısa bir süre önce Stockholm’de Türkiye kökenli bir İsveç vatandaşı genç evinde bomba yapmak için hazırlık yaptığı suçlamasıyla mahkemeye çıktı. Büyük bir ihtimalle pek iyi niyetler taşımayan bu radikal gencin tutuklanması ancak annesinin genci ilgililere şikayet etmesiyle mümkün olabildi.

Durumun vahametini görebiliyor musunuz? Henüz 20 yaşındaki genç radikalleştikten sonra bomba yapımında kullanılan malzemeler satın alıyor ve ‘şehit’ olarak ölmek istiyor. Sorumlu bir kişi olarak annesi de çocuğunun kendisinden uzaklaşması riskine rağmen kendini oğlunu polise şikayet etme zorunda hissediyor.

Yukarıda medyadan alıntılayarak verdiğim örnekte olduğu gibi çocukları şiddet yanlısı ekstremist ideolojilerin tehdidi altında bulunan özellikle göçmen kökenli aileler çok sıkıntı çekiyorlar. Bu tehdit ailelerin tek başına başa çıkabilecekleri bir konu değil. Devlet, medya, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vs… de bu tehlikeli ideolojilerle uygun bir şekilde mücadele etmeli.

Her ne kadar İslam’ın bu şiddet taraftarı ideolojilerle ilgisi olmasa da maalesef genellikle bu ideolojiler Müslüman dünyasından çıkıyor. Terör grupları dini kendi sapık ideolojilerine kılıf yaparak terör yapıyorlar. Bundan dolayı dünyada yaşayan 1,5 Milyar Müslüman olarak bu şiddet yanlısı ideolojilerle mücadele etme adına özel bir sorumluluğumuz var. Bu mücadele de başarılı olmak içinde diğer insanlarla işbirliği halinde terörizme karşı birlikte mücadele etmeliyiz ve bu terörist gruplarını dinimizin imajını kirletmesine izin vermemeliyiz. O zaman neler yapmamız gerekiyor?

İlk olarak, Müslümanlar olarak teröristler tarafından propagandası yapılan ideolojiyi ama ve eğer demeden kesin bir dille kınamalıyız. Çünkü etnik, milli veya dini kimliğimizden önce insanlığımız gelir. Ve yapılan her barbarca eylem nedeniyle de insanlığımız yara alıyor.

İkinci olarak bizi sosyal problemlerimizle yüzleşmekten alıkoyan komplo teorilerini reddetmeli ve onlardan kaçınmalıyız. Problemler nedeniyle her zaman sadece başkalarını suçlamadan önce kendimizi de suçlasak daha iyi olur. Belki problemler bizim gençleri ihmal etmemizden, dengeli bir eğitim veremeyişimizden kaynaklanıyor! Belki de temel insan hakları ve özgürlüklerini yeterince öğretmememizden kaynaklanıyor!

Diğer taraftan, gençlere demokrasi içinde destek olmanın veya protesto etmenin etkili yollarını öğretmemiz bir çözüm olabilir. Bunu yapabilmek içinde okul müfredatına demokratik değerleri koyabiliriz. Bu genç zihinlerde demokrasi kültürünün yeşermesine yardımcı olabilir.

Kısaca şiddet yanlısı ekstremizmin, diğer bir ifadeyle terörizmin dini yoktur. Her zaman ideolojik veya politik amaçları için dinleri manipüle eden bir kısım insanlar olacaktır. Önemli olan iyi niyet sahibi insanların bu tehlikenin farkında olması ve bu tehlike ile uygun yöntemlerle mücadele etmesidir. Unutmamalıyız ki teröristler barbar eylemleri ile sadece insanları öldürmüyorlar, aynı zamanda insanlığımızı da öldürüyorlar. Bunun için terörizme ve teröristlere karşı insanlığımızı el ele koruyalım.

 

Before it is too late…*

In our global village, we, as the humanity, have several serious problems. One of these problems is violent extremist ideologies.

You must have read from the media. Recently, a Turkey-origin Swede youngster from Stockholm went on trial because he has been preparing to build a bomb at his home. This radicalized young man, who probably does not have good intentions, was arrested, thanks to his mother who reported him to the authorities.

Could you see how serious is the situation? After being radicalised, A 20-years old young man purchased equipments often used to make a bomb and has aspirations to ‘die a martyr’. A responsible mother was obliged to report his own child to the Police risking his relationship with him.

The above example which I quoted from media shows again that especially immigrant-origin families are suffering a lot because their children are facing with the challenges of violent extremist ideologies. This is a too big challenge which families can not overcome alone. The state, media, universities, non-governmental organizations, (NGO’s) etc… also shall fight with this dangerous ideologies in an appropriate way.

Although Islam does not have anything in common with these violent ideologies, unfortunately these ideologies generally keep coming out in Muslim world. And terrorist groups commit terrorism dressing up their perverted ideologies as religion. That is why we, as a billion and a half Muslims around the world, have a special responsibility to fight with these violent ideologies. In order to achieve that we have to cooperate with our human fellows against terrorism and do not let those terrorist groups to tarnish the image of our religion. Then what should we do?

First of all, we, as Muslims should condemn the ideology propagated by terrorists without saying any ‘but’ or ‘if’. Because before our ethnic, national or religious identity comes our humanity. And each time a barbaric act is committed, humanity suffers a setback.

Secondly, we must reject and avoid conspiracy theories which prevent us to face our social problems. In regard to our problems it would be better to blame also ourselves before blaming always others. Perhaps the problem is in our negligence of youth and the lack of unbalanced education! Perhaps it is due to our failure to teach basic human rights and freedoms!

On the other hand, it could be a solution to teach youth effective ways of expressing support or protest within democratic means. In order to make this possible, we may incorporate democratic values in the school curriculum. In addition to that, this could also help flourish a culture of democracy in young minds.

In short, we can say that violent extremism or in other words terrorism has no religion. Every time there will be some people who will try to manipulate religions in order reach their ideological and political goals. The important thing is that the good- minded people are aware of this danger and fight with them in an appropriate way. We must not forget that the terrorists do kill not only people but also our humanity by their barbaric acts. Therefore let us defend our humanity hand in hand against terrorism and terrorists.

* This is English translation of the column above.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir