Siyasetin yeni ekseni küreselleşme mi?

Geçen yazımda dünya siyasetin gidişatı hakkında pek iç açıcı bir tablo çizmemiştim. İnsanlığın kin, nefret, korku ve endişe tacirliği yapan siyasetin yükselişine tanık olduğunu belirtmiştim. Aşırıcı olarak adlandırılan bu popülizm merkezli siyaset genelde aşırı sağ olarak ortaya çıkıyor.

Aşırıcı siyasetin önlenemeyen yükselişi şüphesiz en çok merkez sağ ve sol kitle partilerini tehdit ediyor. Sürekli seçmen kaybeden bu partilerin iktidarlarını tehdit eden bu duruma özlerini koruyarak ne tür çareler üreteceği merak konusu.

İsveç’te örneğin sağ ve sol yelpazede yer alan partiler aşırı sağ partinin iktidara yaklaşmasını engellemek için bütün farklılıklarına rağmen iş birliği yapmayı tercih etmişlerdi. Halihazırdaki hükümet de zaten bu işbirliğinin ürünü. Bu işbirliği olmasaydı parlamentoda anahtar konuma gelen aşırı sağ hükümeti düşürme gücüne dahi erişecekti.

İsveç örneği aslında dünyada siyasetin gelecekte nasıl evrileceği hakkında da bazı fikirler verebilir. Şöyle ki merkez kitle partileri sağ ve sol ideolojik farklılıkların neredeyse ortadan kalktığı, sağduyu, iyimserlik, etkili yönetim ve teknik bilginin öne çıktığı yeni bir merkez partiye dönüşebilirler. Kin, nefret ve korkuyu köpürterek büyüyen aşırıcı partileri ise kitle partilerinden kopardıkları aşırıcılarla beraber nasyonalistler olarak diğer yelpazeyi temsil edebilirler.  Kısaca gelecekte siyasi yelpazenin bir tarafını yeni merkez parti ve nasyonalistler oluşturabilir.

Peki, bu değişimi tetikleyen en önemli faktör ne? Sanırım çoğunuz küreselleşme olduğunda hemfikirsinizdir.  Dünyanın adeta küçük bir köye dönüştüğü günümüzde değişmeyen sadece değişim. Sadece ekonomi anlamına gelmeyen aynı zamanda kültür de demek olan küreselleşme alışık oldukları hayatı tehdit ettiği kesimleri huzursuz ediyor. Bu kesimin önemli bir kısmını eski statükoyu korumak isteyen yaşlılar oluşturuyor. Ülkelerine dolan yabancılardan, çok kültürlü toplumdan ve kozmopolit elitlerden rahatsız olan bu kesimler nasyonalistlerin en önemli oy potansiyelini oluşturuyor.

Evet, gelecek siyasette akıl, tecrübe ve tarihin dersleri ışığında hareket eden yeni merkez parti ve karşısında gerçekleri görmezden gelen, yalan olsa bile insanlara duymak istediklerini söyleyen nasyonalistler yer alacak gibi görünüyor. Bu siyasetin yeni ekseni de küreselleşme olacak gibi. İyi haftalar diliyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir