Sosyal araçlar ve yeni dünya

İnsanoğlu sosyal bir varlık. İnsanların oluşturduğu bir toplumu da sadece bireylerden oluşuyor olarak değerlendirmek yanlış değil ancak tekdüze yani yeterince derince ve kapsayıcı bir bakış değil sanırım. Çünkü toplumu sadece bireylerin değil aynı zamanda bireylerin oluşturduğu sosyal insan gruplarının bütünü şeklinde değerlendirmek daha doğru bir okuma olsa gerek.

Bu bağlamda toplumun temel taşı her insan karmaşık bir yapıdır ve okumak zordur, toplumun katmanları olan sosyal insan grupları ise çok daha karmaşıktır ve daha derin, geniş ve ince bir analiz gerektirir.

Bütün bunları neden mi anlatıyorum? Yeni teknolojinin dünyamıza girmesiyle yani internet ve akıllı cep telefonları gibi sosyal araçların yayılmasıyla şimdiye kadar yaşadığımız, halihazırda yaşamakta olduğumuz ve gelecekte yaşayacağımız değişim sürecini anlamaya çalışmak ve sizinle bu konudaki düşüncelerimi paylaşmak için.

Şüphesiz ki iletişimde büyük bir devrim meydan getiren yeni sosyal araçlar insanların birbirinden haberdar olmasına ve koordineli hareket etmelerine olanak sağlayan bir platform olma vazifesi gördü ve dolayısıyla sosyal grup oluşturmayı oldukça kolaylaştırdı. Bununla kalmadı, hem çok sayıda hem de farklı tip sosyal gruplar kurulabilmesinin önünü açtı. Bu sosyal gruplar örneğin bir fotoğraf paylaşım platformu olan Flickr yolu ile oluşturulan gruplar olabileceği gibi, kanarya sevenlerin kuracağı Facebook grupları da olabilir, örnekler çoğaltılabilir.

Bu yeni iletişim araçlarının diğer bir özelliği ile insani tabiatımızda da olan gruplaşma ve yardımlaşma duygularımızın önündeki engelleri kaldırması veya azaltması. Diğer bir ifadeyle sosyal araçlar sırasıyla bize birbirimizle paylaşma ,yardımlaşma ve kolektif hareket etme imkanları sağlıyor. Dolayısıyla artık geleneksel kurumlara ve organizasyonlara ihtiyaç duymadan bireyler olarak birbirimizle paylaşıma girme, yardımlaşma ve grup oluşturarak ortak hareket etme kabiliyetimizin gözle görünür oranda arttığı bir zaman diliminde yaşıyoruz.

Bu durum yani kurumsal olmayan sosyal grupların yeni ortaya çıkan bu becerisi statüko için ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor. Bu gelişme şirketlerin veya kurumların yani statükonun tamamen kaybolacağı anlamına gelmiyor. Sadece kurumların veya statükonun göreceli olarak insan problemlerinin doğrudan muhatabı olma özelliğini kaybedeceği anlamına geliyor.

Netice itibariyle, tarihte insanlık olarak ilk defa global çapta paylaşma, yardımlaşma ve beraber hareket etme araçlarının sadece hükümet veya kurumların elinde olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu da internetin, cep telefonlarının yayılması ile artan yeni sosyal araçlar sayesinde oluyor.

Bir örnek vererek yazıma son vermek istiyorum. Her hangi bir havayolunun bir kusurundan rahatsız olan bir kişi sosyal araçlar vasıtasıyla benzer şikayeti olanları bulabilir, yardımlaşabilir ve de bir sosyal grup oluşturarak bu grubu bu konuda yasa değişikliğini bile netice verecek geniş çaplı bir harekete bile dönüştürebilir. Bunun için gerekli sosyal araçlara sahiptir.

Yeni çağ işte böyle bir çağ ve bu gidişatı okuyamayanlar veya okuyup anlamak istemeyenler ister birey olsun ister toplum olsun tarihin dışına itilmeye mahkum olur diye düşünüyorum. İyi haftalar diliyorum…

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir